Általános szerződési feltételek

hatályos: 2021.12.20.

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MYACCUM DIGITAL SERVICES Sociedad Limitada Unipersonal (székhelye: Avenida General Avilés, 85, basement. 46015 Valencia, Spanyolország, EU adószáma: ES B87072252), mint eladó (a továbbiakban: Vállalkozás) valamint a Vállalkozás egyéb szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: Vásárló/Felhasználó) kapcsolatát, a webáruház használatának feltételeit, valamint a felek között létrejött valamennyi szerződéses jogviszony általános rendelkezéseit tartalmazza. Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

Jelen ÁSZF rendelkezései a Vevő kifejezett vagy ráutaló magatartással történő elfogadásával válnak a Felek között létrejött szerződés részévé. Vevő az ÁSZF elfogadásával annak valamennyi, a Webáruház és a kapcsolódó szolgáltatások használatához fűződő szabályozást magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Vállalkozás fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a Vállalkozás a Webáruház erre a célra szolgáló felületén 5 (öt) nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően tájékoztatja a Felhasználókat. Az ÁSZF tartalmát érdemes időről-időre, de legkésőbb a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás igénybevétele előtt megvizsgálni. Minden módosítás hatálya a módosítás után létesített jogviszonyokra terjed ki. A megjelenést követően a Felhasználó jogosult az ÁSZF rendelkezései ellen tiltakozni.


1. A VÁLLALKOZÁS ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

1.1. Cégadatok
- Neve: MYACCUM DIGITAL SERVICES Sociedad Limitada Unipersonal
- Székhelye: Avenida General Avilés, 85, basement. 46015 Valencia, Spanyolország
- Adószáma: ES B87072252

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai
Neve: MYACCUM DIGITAL SERVICES Sociedad Limitada Unipersonal
Székhelye: Avenida General Avilés, 85, basement. 46015 Valencia, Spanyolország
e-mail cím: info@outletbolt.hu

1.3. Ügyfélszolgálat
A Vállalkozás általános tájékoztatásra, illetve a jelen ÁSZF-fel, a Webáruház működésével, a megrendelésekkel, a szállítással és egyebekkel kapcsolatos kérdések kezelésére Ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) üzemeltet.

Az ügyfélszolgálat kizárólag telefonon vagy e-mailben érhető el, személyes megkeresésre nincs lehetőség.

Ügyfélszolgálat címe: 1015 Budapest, Donáti utca 40-42 Fszt.11.
Ügyfélszolgálatának telefonszáma: 06 1 877 94 46
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@outletbolt.hu

Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 09.00-17.00
kedd: 09.00-17.00
szerda: 09.00-17.00
csütörtök: 09.00-17.00
péntek: 09.00-17.00
szombat: nincs ügyfélfogadás
vasárnap: nincs ügyfélfogadás

1.4. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel. Ezen kódex tartalma megkérhető az ügyfélszolgálatnak írt e-mail alapján.

2. MEGRENDELÉS

2.1. A Megrendelés menete

2.1.1. Termék kiválasztása
A Vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a megfelelő gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezheti. A Kosárra kattintva megtalálja a vásárlás során kiválasztott termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

2.1.2. Rendelés leadása
A vásárló a szállítási cím és a fizetési mód megadása után a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintással adja le megrendelését és fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit.

2.1.3. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
A Vásárló az adatbeviteli hibák javítását KIZÁRÓLAG a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt végezheti el.

2.1.4. Visszaigazolás
A Webáruház minden rendelésről automatikusan visszaigazoló e-mailt küld a regisztráció (vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén a rendelés) során megadott e-mail címre. Ez az értesítés nem minősül a Vállalkozás és a Vásárló között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Vásárlónak, hogy rendelési igényét a rendszer regisztrálta és továbbította a Vállalkozás illetékes munkatársa felé.
Amennyiben a jelen pont szerinti visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről.

2.1.5. Szerződés létrejötte
A szerződés akkor minősül megkötöttnek, ha a Vásárló által leadott rendelésről, a megrendelt termék(ek) rendelkezésre állásról, illetőleg a teljesítés megkezdésének tényéről a Vállalkozás visszaigazolást ad.

2.1.6. Szerződés / megrendelés módosítása, megszüntetése
A Vásárló a rendelés leadása után a rendelés módosítására / törlésére irányuló szándékát szóban vagy írásban az Ügyfélszolgálat jelen ÁSZF 1.3. pontjában rögzített elérhetőségei valamelyikének igénybevételével jelezheti. A Vállalkozás a még nem teljesített megrendelést a Vásárló kérésére módosítja illetőleg törli. A rendelés teljesítésének megkezdését követően a rendelés módosítására, törlésére nincs lehetőség.

Ha a rendelés leadását követően a Vállalkozás észleli, hogy a Webáruházban feltüntetett és a rendeléssel érintett információk helytelenek vagy pontatlanok, erről a Vállalkozás a Vásárlót – a Webáruházban vagy e-mailben leadott rendelés esetén e-mailben, telefonon leadott rendelés esetén telefonon - haladéktalanul értesíti.

A Vállalkozás az értesítést követően a Vásárló döntésének megfelelően teljesíti, módosítja vagy törli a rendelést. Amennyiben a Vásárló az e-mailben megküldött értesítésre 7 (hét) munkanapon belül nem válaszol, illetőleg amennyiben a telefonos értesítés többszöri próbálkozás ellenére 7 (hét) munkanapon belül nem vezet eredményre, a Vállalkozás a rendelést törli.

2.2. Az árak tartalma
A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett árak a megtekintés időpontjában érvényes bruttó árak. A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget.

2.3. Fizetési módok
A Webáruházban lehetőség van bankkártyás fizetésre.

2.3.1. Bankkártyás fizetés
A bankkártyás fizetésért a Vállalkozás díjat nem számít fel, azonban a bankkártyás fizetés során a Webáruház által alkalmazott biztonságos fizetési szolgáltatás, a Vásárló bankja illetve a Vásárló hitelkártyáját kibocsátó társaság adott esetben kezelési költséget számolhat fel. A bankkártya adatai nem kerülnek a Vállalkozás birtokába. Sikeres fizetés esetén, a rendelés "Fizetett" megjelölést kap.

3. SZÁLLÍTÁS

3.1. Általános szállítási információk
A küldemények kézbesítése, szállítása a GLS, azaz a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. által üzemeltetett futárszolgálattal történik, a GLS futárszolgálat szabályzata szerint. A megrendelt terméket a Vásárló személyesen is átveheti a Vállalkozás telephelyén, előre egyeztetett időpontban.

3.2. Szállítás menete
Házhoz szállítás esetén a futár kétszer próbálja meg kézbesíteni a rendelést a Vásárló által megadott címre. Ha másodjára sem sikerül a csomagot kézbesítenie, a csomag visszaküldésre kerül a Vállalkozóhoz. Amennyiben a Vásárló szeretné módosítani a kiszállítás időpontját, azt közvetlenül a GLS futárszolgálatnál teheti meg.

3.3. Szállítás területi korlátai
A Vállalkozás kizárólag a belföldi szállítási címre leadott rendeléseket köteles teljesíteni. A futárszolgálat a Vállalkozással kötött szerződés alapján Magyarország egész területén kiszállítja a megrendelt termékeket.

3.4. Személyazonosság igazolása

3.4.1. Személyazonosság igazolás bankkártyás fizetés esetén
Bankkártyás vagy banki átutalásos fizetés esetén átvételkor a Vásárlónak igazolnia kell személyazonosságát a GLS futár előtt. Ha a Vásárló nem személyesen kívánja átvenni a csomagot, akkor a termék átvételére kijelölt személynek írásban meghatalmazást adhat. Az átvételre jogosult köteles a meghatalmazást a futárnak bemutatni.

3.4.2. Személyazonosság igazolása utánvétes fizetés esetén
Utánvétes fizetés esetén más is átveheti a csomagot, és nem kell írásos meghatalmazást felmutatnia. Ebben ez esetben a csomag adatai (megrendelő neve, Webáruház neve, megrendelt termék neve, fizetendő összeg, vonalkód) közül legalább kettőt tudnia kell, hogy pontosan beazonosítható legyen.


4. ELÁLLÁSI JOG / VISSZATÉRÍTÉSI GARANCIA

4.1. Elállási jog
A Vásárló a termék átvételétől számított 30 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napjától gyakorolhatja. Vásárlót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Vásárló”). Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. a terméknek,
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

4.2. Elállási jog érvényesítése

4.2.1. Elállási nyilatkozat
A Vásárló elállási/felmondási jogát erre vonatkozó egyértelmű kifejezett nyilatkozatával gyakorolhatja. A nyilatkozathoz a Vásárló használhatja a Vállalkozás által biztosított nyilatkozat-mintát. A nyilatkozatot a Vásárló legkésőbb az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül kell eljuttassa a Vállalkozáshoz az 1.3. pontban rögzített Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikére.

4.2.2. Termék visszaküldése, kapcsolódó költségek
Amennyiben a Vásárló a megrendelt terméket már átvette, az elállási jog gyakorlásának további feltétele a termék visszaszolgáltatása a Vállalkozás részére.
Elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót terheli a termék visszaküldésének közvetlen költsége.

A Vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

4.3. Elállási jog gyakorlásából kizárt termékek köre
Nem gyakorolható elállási jog a következő esetekben:
- olyan nem előre gyártott termék esetén, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetén, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (pl. élelmiszer);
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. étrend-kiegészítő, fehérnemű, parfüm, kozmetikum stb.);
- minden egyéb esetben, amelyet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II.26.) Korm. rendelet 29.§-a szabályoz.

4.4. Szolgáltatástól történő elállásra vonatkozó eltérő rendelkezések
Szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően nincs lehetőség elállási jog gyakorlására. Ebben az esetben a Felhasználó felmondással élhet, és az elszámolás során köteles megtéríteni a Vállalkozásnak a felmondásig már teljesített szolgáltatás ellenértékét, valamint a felmondással okozott ésszerű költségeit. A szolgáltatás egészének teljesítését követően a Felhasználó felmondásra nem jogosult.

4.5. Visszatérítési garancia
Elállási jog gyakorlása esetén a Vállalkozás köteles a Vásárló által már kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról szóló nyilatkozat kézhezvételétől, és - amennyiben a Vásárló a terméket már átvette - a termék átvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríteni.
A Vállalkozás a termék visszavételét követően indokolt esetben jogosult visszatérítés összegéből a 4.2.2. pont szerinti értékcsökkenést levonni.


5. KELLÉKSZAVATOSSÁG

5.1. Vásárló a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A kellékszavatosságra a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

5.2. A Vállalkozás a Vásárlót a kellékszavatossági jogairól az alábbiak szerint tájékoztatja.

5.2.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.2.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

5.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

5.2.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.2.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta (a vásárlásról szóló számla vagy a számla másolatának bemutatásával). A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ellenkező esetben a Vállalkozás nem köteles a kellékszavatossági igényt teljesíteni.

5.3. Jelentéktelen hiba miatt szavatossági igény bejelentésének nincs helye. Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől a megjelölt hiba szempontjából elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


6. TERMÉKSZAVATOSSÁG

6.1. Vásárló a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján - választása szerint - termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

6.2. Vállalkozás a Vásárlót a termékszavatossági jogáról az alábbiak szerint tájékoztatja.

6.2.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a 5. pontban rögzített kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

6.2.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

6.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

6.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.2.7. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a termék gyártójával szemben érvényesítheti.


7. JÓTÁLLÁS

7.1. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

7.2. A Vállalkozó a Vásárlót a jótállási kötelezettségről az alábbiak szerint tájékoztatja.

7.2.1. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Ön a jótállás alapján a Vállalkozás hibás teljesítése esetén meghatározott termékek tekintetében választott szavatossági igényét a termék átvételétől számított 1 (egy) éves határidőn belül érvényesítheti.

7.2.2. A kötelező jótállással érintett termékeket a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete sorolja fel. Ebbe a körbe tartozik különösen:
- Háztartási készülékek 10000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
- villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
- legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10000 Ft eladási ár felett;
- egészségmegőrző termékek és eszközök 10000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
- világítástechnikai termékek 10000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
- elektronikus hírközlő végberendezések 10000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
- órák és ékszerek 10000 Ft eladási ár felett;
- sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10000 Ft eladási ár felett;
- villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
- az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10000 Ft eladási ár felett.

7.2.3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ebbe a körbe tartozik különösen ha a hibát:
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
- elemi kár, természeti csapás okozta.

7.2.4. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 6. és a 7. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


8. SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

8.1. A Vásárló jelzése
A Vásárló kellékszavatossági, termékszavatossági igényét a jelen ÁSZF 1.3. pontjában rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikének igénybevételével jelentheti be.

8.2. A rendelés beazonosítása
A rendelés beazonosításához a Vásárló a következő adatokat köteles megadni:
- vásárláskor megadott név és email cím;
- a megrendelés száma és a termék(ek) cikkszáma (megtalálható a megrendelést visszaigazoló e-mailben, több termék esetén minden cikkszámot fel kell tüntetni);
- a megrendelő bankszámlaszáma, ahová a vételár visszautalását kéri.

8.3. Termék visszaszolgáltatása
A 8.2. pontban leírt kötelezettség teljesítését követően a Vásárló köteles 14 (tizennégy) napon belül visszajuttatni a kapott csomag teljes tartalmát a Vállalkozás részére a kért szavatossági igény teljesítése céljából. Ebbe a körbe tartozik különösen a vásárolt termék, a díszdoboz, a számla, a jótállási jegy és az esetlegesen a csomaghoz mellékelt ajándék is. A Vásárló a csomagot gondosan becsomagolva, eredeti állapotában, az átvételkori mennyiségi és minőségi jellemzőkkel köteles visszajuttatni. A csomagot a jelen ÁSZF 1.3. pontjában rögzített ügyfélszolgálati címre történő megküldéssel lehet visszajuttatni.

8.4. Kellékszavatossági igény teljesítése
Amennyiben az igénybejelentés és a termék visszaszolgáltatása a jelen ÁSZF 8.1.; 8.2., illetve 8.3. pontja szerint megtörtént, a Vállalkozás a szavatossági igénynek a visszaszolgáltatott termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül eleget tesz, ennek eredményéről a Vásárlót ésszerű időn belül értesíti.

8.5. Kártérítési igény
A választott szavatossági igény teljesítésétől függetlenül a Vállalkozás a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését követelheti. Amennyiben a szavatossági igény a vételár leszállítására vagy a szerződéstől történő elállásra irányul, a Vállalkozás jogosult kártérítési igényét a Vásárló részére visszafizetendő összegből levonni.


9. FELELŐSSÉG

9.1. A Vállalkozás nem felelős semmilyen kárért, amely a termékek rendeltetésellenes használatából ered.


10. ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

10.1. A Webáruházra bármely Felhasználó beléphet. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a Vásárlónak a megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Vásárló a Webáruházban végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Webáruház zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Vállalkozásnak kárt okozhat. Ezen esetben a Vásárló a Vállalkozás Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

10.2. Amennyiben egy adott internethálózatról a Vállalkozás megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a Webáruházat látogató Felhasználók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Webáruház tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.


11. SZELLEMI TULAJDON

11.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Webáruház terjesztésének tekintetében.
Miután a Webáruház tartalma – beleértve annak nevét is - szerzői jogi műnek minősül, tilos a Webáruház oldalain megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése, nyilvánossághoz közvetítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

11.2. A Webáruház oldalairól és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Webáruházra való hivatkozással lehet.

11.3. A Vállalkozás fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Vállalkozás szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

11.4. Tilos továbbá a Webáruház tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Webáruház vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

11.5. A Webáruház felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Vállalkozás írásos hozzájárulásával lehetséges. Felhasználó a Webshop egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Webáruház így többszörözött részének a további használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára.


12. TITOKTARTÁS

12.1. A Vásárló által a Vállalkozásnak szolgáltatott bármely jellegű információt a Vállalkozás bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

12.2. A Vásárló a megrendelés / szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére a Vállalkozás előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.


13. VIS MAIOR

13.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Vállalkozót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Vállalkozó számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

13.2. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

13.3. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel vele szemben.


14. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

14.1. Alkalmazandó jog
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól vonatkozó 45/2015. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

14.2. Jogérvényesítési lehetőségek

14.2.1. Belső vitarendezési eljárás
A Vásárló panaszaival és vitarendezés érdekében elsősorban a Vállalkozás Ügyfélszolgálatához is fordulhat. A Vállalkozás mindent elkövet a problémák mielőbbi megoldása és a vitás kérdések békés úton történő rendezése érdekében. A Felhasználó a termékkel vagy a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF 1. pontjában rögzített elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panaszt nem áll módjában azonnal orvosolni, ebben az esetben maximum 2 (két) munkanapon belül a panaszost a megadott telefonszámon egyeztetés érdekében visszahívja.

Az e-mailen érkezett panaszokat a Vállalkozás lehetőség szerint 24 órán belül, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül megválaszolja, kezeli.

A postán érkezett panaszokat a Vállalkozás a kézhezvételtől számított 3 (három) munkanapon belül telefonon - amennyiben a panaszos szolgáltatott telefonszámot -, vagy írásban, válaszlevél útján válaszolja meg.

14.2.2. Panaszkezeléssel foglalkozó hivatalok
Amennyiben a Vállalkozás és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó az alábbi hivatalokhoz nyújthatja be panaszát.

a) Budapesti Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya
cím: 1051 Budapest, Sas u. 19.
postacím: 1364 Budapest, Pf. 144
telefon: 06 1 4502598
e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
holnap: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

b) Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

14.2.3. Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol regisztrálás után a fogyasztók online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat elektronikus úton rendezhetik a felületen egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ezen weboldal segítségével a fogyasztók érvényesíteni tudják jogaikat anélkül, hogy a távolság, mint gátló tényező felmerülne.
A fentiek alapján Magyarország is, mint az EU tagja köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU